Zmiany

Od przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, dotyczące sposobu rozliczania się niektórych grup zawodowych z urzędami skarbowymi. Sejm podczas ostatniego swojego posiedzenia, uchwalił te zmiany na wniosek ministra finansów. Polski budżet, nadszarpnięty niedawnym kryzysem ekonomicznym, jaki się przelał po Europie niczym fala biblijnego potopu, szuka na siłę wszelkich sposobów na zwiększenie dochodów. Jednym ze sposobów na to, jest znalezienie i opodatkowanie wolnych jeszcze od tego zawodów. Przykładem są prawnicy, którzy oczywiście musieli odprowadzać do kasy państwowej podatki. Były one jednak naliczane na zasadzie ryczałtu, czyli jednakowej stawki, niezależnej od faktycznych obrotów kancelarii prawnej. Taki stan rzeczy panuje do dziś w kilku jeszcze dziedzinach polskiej gospodarki. Największą grupę stanowią lekarze, którzy mają takie same zasady płacenia i naliczania podatku, jak wspomniani prawnicy. Przyjęte właśnie zmiany mają zmienić zasady naliczania podatku, który odtąd ma być obliczany na podstawie rejestru z kasy fiskalnej. Konieczność posiadania takiego urządzenia była właśnie najbardziej krytykowana przez grono prawnicze. Sięgano do różnych argumentów, mających doprowadzić do zaniechania tego obowiązku. Podnoszono głosy, mówiące o powolnym wymieraniu tego zawodu, wskutek nadmiernego obciążenia fiskalnego. Po prostu nie miałoby się to opłacać, bowiem kasa fiskalna nabijałaby nawet te porady, które byłyby płatne. Kolejnym argumentem, przemawiającym za pozostawieniem tych zasad bez żadnych zmian, było podejrzenie o ograniczaniu wolności obywatelskiej. Prawnicy sięgnęli do rozpraw sądowych, jakie się odbywały kilka lat temu w Niemczech, odnośnie tego samego tematu. Próbowano tam przekonać sąd, że nakaz wprowadzenia kas fiskalnych do kancelarii prawniczych, stoi w sprzeczności z konstytucyjnym prawem wolności i swobody obywatelskiej. W niemieckim sądzie sprawa ciągnie się już od pięciu lat i nadal nie widać końca. Polskie prawodawstwo nie uznało jednak żadnych z protestów środowiska prawniczego i od stycznia przyszłego roku, w każdym gabinecie prawniczym będzie się znajdować kasa fiskalna. My, wychodząc z takiego miejsca, dostaniemy paragon z kasy, podobny do tego jakie otrzymujemy w sklepach.

Witam wszystkich jestem Maciej Julewicz i pokażę wam na mojej stronie jak powinno się prowadzić biznes. Kieruje mną wieloletnie doświadczenie oraz międzynarodowa firma. Pokaże wam również szybki sposób jak zostać właścicielem własnej firmy. Pozdrawiam, Maciej!
© Wszelkie prawa zastrzeżone
error: Content is protected !!